Go to Top

Ön Lisans Başvurusu

MGM KAYDI

  • Ölçüm istasyonu kurulum raporunun MGM’ye onaylatılması
  • Verilerin MGM formatına uygun şekilde düzenli olarak gönderilmesi
  • Sonuç raporunun hazırlanması ve MGM’ye onaylatılması

HARİTALARIN OLUŞTURULMASI

  • 1/25000 ve 1/5000 haritaların temini
  • Haritaların üzerinde yerleşimlerin mevzuata uygun olarak hazırlanması

KURUM SORGULARI

  • Yaklaşık 25 adet kurumdan görüşlerin toplanması

EPDK BAŞVURUSU

  • Formların, dilekçelerin, haritaların, koordinat tablolarının ve beyanların hazırlanması
  • Şirket evraklarının temini, düzenlenmesi
  • Dosyaların EPDK’nın talepleri doğrultusunda tanzimi ve teslimi