Go to Top

Proje Geliştirme

RÜZGAR POTANSİYELİ YÜKSEK SAHA TESPİTİ

 • Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu sahaların tespiti
 • Bölgedeki temel çevresel ve mevzuat engellerinin değerlendirilmesi
 • Bölge bağlantı kapasitelerinin, trafo merkezlerinin ve iletim hatlarının değerlendirilmesi

ÖLÇÜM KAMPANYASI

 • Ölçüm istasyonu için tarla veya orman sahası izninin alınması
 • Ölçüm direğinin imalatı ve kurulumu
 • Ölçüm sistemi parçalarının ithalatı ve hazırlanması
 • Ölçüm istasyonundan verilerin uzaktan toplanması
 • Veri izleme
 • Aylık ve yıllık raporlama
 • Mekanik ve elektronik bakım
 • Sistem arızalarının uzaktan tespiti ve yerinde giderilmesi

SAHA DEĞERLENDİRMESİ

 • Veri değerlendirmesi ve analizi
 • Saha dizaynı, optimizasyon
 • P50, P75, P90 Enerji üretim değerlerinin hesaplanması

RİSK ANALİZİ

 • Korunan alanların incelemesi (Milli park, sit alanı, yaban hayatı geliştirme, vb..)
 • Sahadaki kısıtların incelenmesi (Havaalanı mania kriterleri, radar, komşu santraller, vb…)
 • Migem sorgusu
 • Trafo merkezleri ve iletim hatlarının incelenmesi

FİZİBİLİTE

 • Farklı senaryonlar için IRR hesaplamaları

MGM KAYDI

 • Ölçüm istasyonu kurulum raporunun MGM’ye onaylatılması
 • Verilerin MGM formatına uygun şekilde düzenli olarak gönderilmesi
 • Sonuç raporunun hazırlanması ve MGM’ye onaylatılması

HARİTALARIN OLUŞTURULMASI

 • 1/25000 ve 1/5000 haritaların temini
 • Haritaların üzerinde yerleşimlerin mevzuata uygun olarak hazırlanması

KURUM SORGULARI

 • Yaklaşık 25 adet kurumdan görüşlerin toplanması

EPDK BAŞVURUSU

 • Formların, dilekçelerin, haritaların, koordinat tablolarının ve beyanların hazırlanması
 • Şirket evraklarının temini, düzenlenmesi
 • Dosyaların EPDK’nın talepleri doğrultusunda tanzimi ve teslimi

İNŞAAT ÖNCESİ ÖN-LİSANS DÖNEMİ

 • Resmi kurumlardan onayların alınması
 • Orman öz izninin alınması
 • TEİAŞ ile sistem bağlantı anlaşması
 • Askeri makamların onayı
 • TÜBİTAK Teknik etkileşim analizinin (TEA) yaptırılması
 • Çevre Etkileşim Analiz (ÇED) raporunun alınması
 • Harita çalışmaları
 • Zemin etüdünün yaptırılması
 • Belediye imar izninin alınması

İNŞAAT DÖNEMİ, LİSANS SÜRECİ

 • Orman kesin izninin alınması, kamulaştırmalar
 • Ornitoloji raporunun hazırlatılması
 • Karbon sertifikasının alınması
 • Elektrik ve inşaat final projelerinin bakanlık onayı
 • Türbin satın alma süreci
  • Tekliflerin toplanması
  • Tedarikçi ile şartlar üzerinde uzlaşma
  • Ekonomik fizibilite ve karşılaştırma raporları
  • Garanti ve uygunluklar
  • Sözleşme
 • İnşaat ve Elektrik işleri süreci ve sözleşmeler
 • İnşaat döneminin sahada denetlenmesi ve raporlanması
 • Santralin işletmeye alınması