Go to Top

Teknik Çalışmalar

RÜZGAR POTANSİYELİ YÜKSEK SAHA TESPİTİ

 • Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu sahaların tespiti
 • Bölgedeki temel çevresel ve mevzuat engellerinin değerlendirilmesi
 • Bölge bağlantı kapasitelerinin, trafo merkezlerinin ve iletim hatlarının değerlendirilmesi

ÖLÇÜM KAMPANYASI

 • Ölçüm istasyonu için tarla veya orman sahası izninin alınması
 • Ölçüm direğinin imalatı ve kurulumu
 • Ölçüm sistemi parçalarının ithalatı ve hazırlanması
 • Ölçüm istasyonundan verilerin uzaktan toplanması
 • Veri izleme
 • Aylık ve yıllık raporlama
 • Mekanik ve elektronik bakım
 • Sistem arızalarının uzaktan tespiti ve yerinde giderilmesi

SAHA DEĞERLENDİRMESİ

 • Veri değerlendirmesi ve analizi
 • Saha dizaynı, optimizasyon
 • P50, P75, P90 Enerji üretim değerlerinin hesaplanması

RİSK ANALİZİ

 • Korunan alanların incelemesi (Milli park, sit alanı, yaban hayatı geliştirme, vb..)
 • Sahadaki kısıtların incelenmesi (Havaalanı mania kriterleri, radar, komşu santraller, vb…)
 • Migem sorgusu
 • Trafo merkezleri ve iletim hatlarının incelenmesi

FİZİBİLİTE

Farklı senaryonlar için IRR hesaplamaları